No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

velandaskolan 002Velandaskolan besökte den 7 Juni Hörlycke och de 45 eleverna provade på golf i mindre grupper med god ledning av Johan Klubb

 

Dela socialt
Kontaktuppgifter
Hörlycke Myrtuvan
461 98 Trollhättan
E-post: kansli@horlyckegk.se