Hörlycke GK
Styrelse Funktion
Tommy Sundin Ordförande
Lasse Sundberg Vice Ordförande
Bernt Jonasson Sekreterare
Eva Bränneby Ledamot, Ordf. Medlemskommitten
Maher Ashkar Ledamot, Ordf. Ungdomskommitten
Pernilla Kihlberg Suppleant
Olle Johansson Banchef
Anngret Johansson Kanslist/Kassör
   
   
Revisorer
Kjell Andersson Ordinarie
Thomas Kvarfordt Ordinarie
   
Valberedning
Örjan Eriksson Sammankallande
Marie Sandholm Ledamot
Per Bränneby Ledamot
Dela socialt