Scorekort

Slopekalkylator

Banguide

Vi har en banguide ni kan använade när ni besöker oss

Visa banguide

Lokala regler

Utdrag ur lokala regler

Svenska Golfförbundets generella lokala regler avseende banmarkeringar och sten i bunker gäller.

OUT OF BOUNDS (Regel 27)
Banans gräns markeras med vita pinnar.
VATTENHINDER (regel 26)
Sido- och vattenhinder är markerade med röda respektive gula pinnar eller plattor. Där markeringen är ofullständig eller oklarhet råder om hindrets gräns, gäller definitionen av ett vattenhinders gräns dvs. den punkt där marken byter plan ner i hindret.
MARK UNDER ARBETE (regel 25-1)
A. Myrstackar
B. Dräneringssträngar och dräneringsdiken med grus, singel, sand eller jord liksom bristfälligt återfyllda kabelschakter.
LÄTTNAD FÖR PLUGGAD BOLL (regel 25-2)
Regel 25-2 utvidgad att gälla hela spelfältet.
OFLYTTBARA HINDRANDE FÖREMÅL (regel 24-2)
A. Gul-svarta pinnar som markerar avståndet 1 50 meter till greenens mittpunkt.
B. Nyplanterade träd markerade med orange band.
ORGANISK DEL AV BANAN
Stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Lösa delar av stenmuren får inte avlägsnas.
DROPPRUTA
Hål 4, boll som spelas från gul tee och inte når över ravinen till andra sidan får spelas från droppruta framför röd tee. Hål 3 och 5, boll som spelats från Röd tee som inte når över ravinen får spelas från droppruta på andra sidan ravinen. Det är inte tillåtet att slå sitt tredje slag från dropprutan utan att först satt första bollen i spel från tee.
AVSTÅNDSMÄTARE TILLÅTEN (Regel 14-3, Anmärkning)
Vid allt spel på Hörlycke Golfklubb får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd.

Plikt för brott mot lokala regeln:

Matchspel - Förlust av hålet
Slagspel - Två slag

Regelkommittén Utgåva 2013-09-01