Klubbinfo

Hörlycke Golfklubb är sedan 2003 medlem i Svenska Golfförbundet och har idag, förutom drivingrange, golfshop, klubbhus och övningsområde, tillgång till en 9-hålsbana (par 34) vilken successivt kommer att förbättras.

Utbyggnadstakten kommer att vara beroende av dels medlemstillströmning och dels kommande årsavgifter. Vår gemensamma ambition är att anläggningen skall utvecklas i etapper.

Kostnaden för att vara medlem i klubben skall återspegla vilka faciliteter medlemmarna har tillgång till. Sålunda kommer avgifter att behöva justeras allt eftersom kostnaderna för banan ökar. Vi har begränsat maximala antalet aktiva medlemmar till 700.

Ungdomar

Hörlycke GK har en ungdomssektion via en extern sida som är på svenskalag.se. Den besöker ni här via länken nedan.

Ungdomssektion

Styrelsen

OrdförandeTommy Sundin
LedamotLars Sundberg
LedamotThomas Kvarfordt
LedamotÖrjan Eriksson
LedamotKalle Stark
Ledamot, Ordf. MedlemskommittenPer Bränneby
Ledamot, Ordf. UngdomskommittenStaffan Call
LedamotMarie Sandholm
1:e SuppleantAnders Ericsson
SuppleantHelen Sandkvist

Revisorer

OrdinarieCecilia Rautio
SuppleantLinda Engström

Valberedning

SammankallandeJuha Yllasjärvi
LedamotPeter Jansson

Kommittéer

Hörlycke golfklubb har ett flertal kommittéer för klubbens olika verksamheter.

Dessa kommittéer arbetar med olika sakfrågor som bl.a. rör medlemmar, klubben och tävlingar.

Följande kommittéer finns: Bankommitté, Regelkommitté, Ungdomskommitté och Tävlingskommitté.

Tävlingskommittén

Har du några frågor, kontakta Tävlingskommittén för mer information

Årets Tävlingsprogram finns under tävlingar.

Regelkommittén

Kommittén ansvarar golfregler, amatörbestämmelser och golfvettsbestämmelser. Kommittén är rådgivande när det gäller tävlingsbestämmelser.

Arbetsuppgifter:

 • övervaka att nybörjarutbildning genomförs enligt SGF föreskrifter
 • i samråd med TK och BK utfärda tillfälliga lokala regler
 • vara bankommittén behjälplig med att ta fram nya scorekort
 • bedriva utbildning inom kommitténs ansvars och kompetensområde
 • vara rådgivande inom ansvarsområdet till styrelse och kommittéer
 • delta i distriktets arrangerande aktiviteter i mån av tid

Bankommittén

Bankommittén ansvarar för banans skötsel och underhåll med stöd av inköpta och ideella resurser. Målsättningen är att kontinuerligt utveckla banans status i samklang med klubbens ekonomi och medlemmarnas krav och önskemål.

Har du några frågor, kontakta Bankommittén för mer information:

Medlemskommittén

Medlemskommittén skall vara en länk mellan medlemmarna och klubbledning.

 • Ordna med medlemsaktiviteter
 • Svara på frågor från medlemmar
 • Behandla förslag och idéer från medlemmar
 • Organisera klubbens fadderverksamhet

Ni kan vända Er till följande personer med Era frågor.

Damkommittén

Damkommitténs vision är:

 • att klubbens damer skall få större utbyte av sitt golfspel
 • att engagera flera damer i klubbens aktiviteter
 • att starta upp damgolf en kväll i veckan under vår och höst

Information om aktiviteter och tävlingar hittar du här.

Vi vill, och behöver, drivkrafter och goda idéer till vår damverksamhet. Har du idéer eller synpunkter är du varmt välkommen att kontakta kansli@horlyckegk.se

Klubbens historia

Hörlycke GK bildades 2003-04-10 och blev invald i SGF 2003-07-31. Namnet Hörlycke härstammar från Hörlycke gård som låg på platsen där nuvarande maskinhall finns.

Upprinnelsen till klubben var en Driving Range som startades 2000. Initiativtagare till Rangens tillkomst var främst Jan Carlén och Lasse ”Bygg Lars” Swenson, sedermera anslöt Neil Goodison.

Efter Jan, Lasse och Neil, tog Johan Klubb över rodret och drev Range och bana. Många golfare i trestadsområdet har genomgått grönt kort utbildning i Johans regi. Johan var PRO på klubben fram till 2017.

Några år efter att rangen startats byggdes 9 st korta golfhål (40-75m). När klubben bildades togs samtidigt beslut om att anlägga nya hål och den nya banan togs i drift 2006. Banan som består av 3 st par 3, 5 st par 4 och ett par 5 hål karakteriseras av ett antal raviner som skär tvärs spelområdet och gör banan relativt svårspelad.

2010 ”moderniserades” klubbhuset med vattentoaletter och den tidigare ladugården från Hörlycke gård fick en rejäl uppfräschning och en verkstad byggdes till.

I samband med ombyggnaden av Europaväg 45 2013 gjordes en mindre justering av hål 4 och 5 för att tillgodose trafikverkets krav.

2016 var det dags att inviga en ny korthålsbana, 5 hål 90-50 m, som byggts med stöd från SISU och Trollhättans stad. Nu byggdes även en handikapptoalett. Samma år var även greenbevattning på stora banan klar. 2020 köptes drivingrangen in av klubben.

Klubben, som har ca 550 medlemmar, har visionen att ”det ska vara enkelt att spela golf” dvs. en låg kostnad och möjlighet att komma ut på bana när man har tid och lust. Trycket på banan är lågt och än finns inte möjlighet att förboka starttid, man kommer alltid ut när man vill.