Tävlingsprogram

Tävlingsbestämmelser

Nedanstående bestämmelser gäller vid våra klubbtävlingar arrangerade av vår tävlingskommitté.

Klassindelning:

Singeltävling

A-klass <=18,0
B-klass 18,1-36,0

Partävling

A-klass <=36,0
B-klass 36,1-72,0

Även medlemmar med hcp 36+ får delta i B-klassen men tilldelas antal slag efter hcp 36,0.

Tävlingsanmälan:

Görs via anslag i klubbhuset, via Internet på ”Min golf” eller per telefon 070-207 14 91. Anmäl enbart på ett av dessa alternativ.

Anmälningstid:

Anmälan kan göras 14 dagar före tävlingsdag och senast fredag kl 12.00 före tävlingsdag, om inget annat anges för enskild tävling.

Avbokning:

Skall göras före anmälningstidens utgång. Om hinder för att delta i tävling uppstår måste tävlingsledning kontaktas. I annat fall debiteras full tävlingsavgift.

Starttider:

Anslås i klubbhuset och www.golf.se under rubrik "Min Golf', direkt efter lottning, men dock senast kl 12.00 dagen före tävlingsdag.

Första start kl 09.00, om inget annat anges.

Startavgift:

Singeltävling 50: - /pers, Partävling 100: - /lag. Junior halv avgift Gästande spelare betalar dessutom 60: - i greenfee.

Endast kontant betalning!

Registrering:

Skall ske, senast 20 minuter före start, i tävlingskansliet.

Handicap:

Det åligger varje deltagare att tillse att rätt handicap finns registrerat i GIT-systemet på tävlingsdagens morgon. Det kan göras via Internet på Min Golf